Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2... (26 ก.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ค่ะ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคขยะ โครงการข... (25 ส.ค. 2560)  
รับสมัคร คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2560(วันเวล... (22 ส.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล... (22 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการลดขยะให้สนุก ลดภาระครัวเ... (21 ส.ค. 2560)
ด้วยเทศบาลตำบลตันหยงมัส จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 ใน... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (นัดประชุม+เชิญประชาชนรับฟัง) (10 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้วยวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด... (08 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการลดขยะให้สนุก ลดภาระครัวเ... (07 ส.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุม... (07 ส.ค. 2560)
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะค่ะ (14 ก.ค. 2560)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (05 ก.ย. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
โครงการ การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปู๋ยมูลไส้เดือน ในวันที่ 22... (22 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ โครงการลดขยะให้สนุก ลดภาระครัวเรือน (เคลื่อนที่) (02 ส.ค. 2559)
รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ บทบาทอำนาจ... (26 ก.ย. 2560)  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 25... (18 ก.ย. 2560)  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25... (15 ก.ย. 2560)  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25... (15 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25... (15 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25... (12 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 25... (11 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 256... (08 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 256... (08 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 256... (07 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 256... (07 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 256... (07 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 256... (04 ก.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25... (31 ส.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 25... (30 ส.ค. 2560)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 เวล... (30 ส.ค. 2560)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 เวล... (30 ส.ค. 2560)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 เวล... (30 ส.ค. 2560)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 เวล... (30 ส.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25... (29 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 แบบ สขร.1 (01 ส.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระ... (01 ส.ค. 2560)  
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระแงะมรรคา 7 (01 ส.ค. 2560)  
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย 5 (31 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย... (26 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนผิวจรา... (05 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจังซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 แบบ สขร.1 (01 พ.ค. 2560)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11... (04 เม.ย. 2560)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครการปรับปรุงอาคารฌาปนสถานเทศบาลตำบลตันหยงมัส (08 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบ สขร.1) (01 ก.พ. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบ... (01 ก.พ. 2560)
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 ซอย 1 (31 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (09 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) (01 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงฌาปนสถานเทศบาลตำบลตันหยงมัส. (07 พ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฌาปนสถานตำบลตันหยงมัส (07 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (03 พ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (03 พ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559(สขร.1) (01 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (20 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th