Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะค่ะ (14 ก.ค. 2560)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (05 ก.ย. 2559)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (26 ส.ค. 2559)
โครงการ การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปู๋ยมูลไส้เดือน ในวันที่ 22... (22 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ โครงการลดขยะให้สนุก ลดภาระครัวเรือน (เคลื่อนที่) (02 ส.ค. 2559)
รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01 ส.ค. 2559)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตันหยงมัส (12 ก.ค. 2559)
เปิดรับสมัครผู้พิการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ (27 มิ.ย. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (23 มิ.ย. 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (09 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่องการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบา... (31 พ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่องการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-25... (31 พ.ค. 2559)
แบบให้คะแนนการจัดทำแผน (30 พ.ค. 2559)
บทที่ 4 ยท.04 (30 พ.ค. 2559)
แผนที่ ยธ 02 (30 พ.ค. 2559)
แผนที่ ยธ 01 (30 พ.ค. 2559)
แผนยุทธศาสตร์เทศบาล 4 ปี (30 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 25... (24 ก.ค. 2560)  

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 25... (21 ก.ค. 2560)  

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 25... (19 ก.ค. 2560)  

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 25... (19 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 25... (19 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 25... (18 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 25... (18 ก.ค. 2560)

กองสวัสดิการสังคม.เทศบาลต... (18 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 25... (17 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 25... (13 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 25... (12 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 25... (11 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 256... (08 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 256... (07 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 256... (06 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 25... (06 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 256... (04 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 256... (03 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2... (30 มิ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2... (27 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนผิวจรา... (05 ก.ค. 2560)  
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11... (04 เม.ย. 2560)  
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครการปรับปรุงอาคารฌาปนสถานเทศบาลตำบลตันหยงมัส (08 มี.ค. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบ สขร.1) (01 ก.พ. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบ... (01 ก.พ. 2560)
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 ซอย 1 (31 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (09 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) (01 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงฌาปนสถานเทศบาลตำบลตันหยงมัส. (07 พ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฌาปนสถานตำบลตันหยงมัส (07 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (03 พ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (03 พ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559(สขร.1) (01 พ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (21 ก.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (แบบ สขร.1) (01 ก.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (แบบ สขร.1) (01 ส.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ ถนนสาธารณะ... (22 ก.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือน กรกฎาคม 2559 (01 ก.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ ถนนสาธารณะ... (29 มิ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ประเภท เครื่องเล่นสนาม (22 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th